De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek zal de therapeut u vragen stellen om een beter beeld te krijgen van uw klachten. Dit gesprek zal worden vastgelegd in uw persoonlijk dossier.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij er wordt gekeken naar de relatie tussen uw pijnklachten en uw houdings- en bewegingspatroon. Ook worden er eventueel testen uitgevoerd.

Samen met u beslist de therapeut of de therapie zinvol is. Indien dit zo is dan bespreekt de therapeut met u het plan voor de verdere aanpak.

Het behandelplan zal tijdens de tweede behandeling verder met uw worden besproken en uitgediept. Ook kunt u dan vragen stellen welke na de eerste afspraak mogelijk zijn ontstaan.

Cesartherapie is een actieve therapie. Een behandeling duurt 30 minuten en is helemaal toegesneden op uw situatie. U leert de relatie zien tussen uw klachten en het gebruik van uw lichaam (het bewegingsgedrag) U leert hoe u zelf uw klachten kunt beïnvloeden door het veranderen van houding en beweging en door oefeningen. Er wordt van u verwacht dat u, uiteraard onder goede begeleiding, regelmatig oefent. Ook buiten de behandelruimte om. Dat vraagt soms enig doorzettingsvermogen, maar het resultaat is er dan ook naar. Verreweg de meeste patiënten die Cesartherapie hebben gevolgd zijn klachtenvrij of ervaren een heel duidelijke vermindering van klachten. En, minstens zo belangrijk, in de meeste gevallen een blijvend resultaat.